Członkowie zarządu Fundacji
to specjaliści w dziedzinie ichtiologii
i rybactwa, biznesu i zarządzania,
public relations oraz organizacji
i zarządzania łowisk wędkarskich.
Naszą wspólną pasją jest wędkarstwo
i umiłowanie przyrody.
Chcemy pracować, aby polskie rzeki
były piękne, czyste i pełne ryb.

Projekty

 

Działalność Fundacji Salmonidae koncentruje sie na 3 podstawowych elementach.

Pierwszy element  to kreowanie i realizacja własnych projektówmających na celu ochronę populacji ryb łososiowatych w dorzeczu Górnej Wisły.

Drugim elementem są działania wspierające programy naprawcze, ochronne i renaturyzacyjne prowadzone przez inne instytucje.

Trzecim elementem są działania nakierowane na zdobycie środków finansowych na realizację w/w programów. Zdobywanie środków odbywa się dwutorowo, poprzez zbiórkę pieniędzy (dotacje, darowizny etc.) oraz działalność gospodarczą.