O pstrągach ostatnio mało się pisze.
Mało się pisze
I mało się łowi.
A dawniej?
Dawniej to taki Schubert Franciszek
Nawet utwór muzyczny poświęcił pstrągowi

Ludwik Jerzy Kern

Fundacja

 

Fundacja Salmonidae

Nazwa Fundacji  pochodzi od łacińskiej nazwy rodziny ryb łososiowatych należącej do rzędu łososiokształtnych (Salmoniformes).  Według  www.fishbase.org na świecie opisano aż 229 gatunków ryb łososiowatych. Do najbardziej znanych przedstawicieli tej rodziny należą: łosoś atlantycki, (od którego wywodzi się nazwa całej rodziny i rzędu), troć wędrowna, łososie pacyficzne, wszystkie gatunki pstrągów jak również wszystkie gatunki lipieni i ryb głąbielowatych. Ich naturalnym terenem występowania jest półkula północna. Zamieszkują zimne, bardzo czyste rzeki i strumienie a także jeziora. Większość gatunków ryb łososiowatych to ryby dwuśrodowiskowe, czyli takie, które swoje dorosłe życie spędzają w morzu, a rozród i pierwsze lata ich życia mają miejsce w słodkich, czystych, zimnych i dobrze natlenionych wodach rzek.

Ryby łososiowate są synonimem piękna, siły i wytrwałości. Od zawsze fascynowały ludzi. Niestety, ze względu na swoje bardzo wysokie wymagania środowiskowe, jak również ze względu na walory kulinarne populacje tych ryb w wodach otwartych w Europie i na świecie uległy i nadal ulegają degradacji. W wielu miejscach na Ziemi nie ma już tych pięknych ryb.

Celem działania Fundacji Salmonidae jest wspomaganie i organizowanie działań mających na celu ochronę istniejących jeszcze naturalnych populacji ryb łososiowatych w Polsce, a także działań zmierzających do restytucji tych ryb w rzekach, w których na skutek działalności człowieka wymarły.

 

                                                      lipień europejski (Thymallus thymallus L.)